อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และกิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”

 อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และกิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”

ทีมข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว.

           อุบลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และกิจกรรม Kick off “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”

             วันนี้ ( 21 ก.ย.65) นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม “รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” และกิจกรรม Kick off “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ และสร้างจิตสำนึกในการหยุดรถให้คนข้ามถนนบนทางม้าลายอย่างปลอดภัย ณ โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
จากนั้นประธานในพิธี ได้มอบป้ายสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ให้กับตำรวจภูธรจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มอบป้ายสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์/หมวกกันน็อค ให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมอุบลราชธานีเขต 1 – 5 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี เขต 29 มอบป้ายสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์/มอบธงสัญลักษณ์ข้ามทางม้าลาย / หมวกกันน็อค / ให้กับโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และร่วมกิจกรรมพานักเรียนข้ามถนน บริเวณจุดทางข้ามหน้าโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

             สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เห็นชอบให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม เป็นต้นไป ประกอบกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดให้วันที่ 21 ของทุกเดือนเป็นเป้าหมาย “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบแนวทาง และนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดกิจกรรม “รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” และกิจกรรม Kick off “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” ขึ้น พร้อมกันทั่วทุกอำเภอทั้งจังหวัด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!