ร้อยเอ็ด-กต.อบจ.ร้อยเอ็ดประกาศรับสมัครนายกฯวันที่22-26 ส.ค.นี้

ร้อยเอ็ด-กต.อบจ.ร้อยเอ็ดประกาศรับสมัครนายกฯวันที่22-26 ส.ค.นี้

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 

            กต.อบจ.ร้อยเอ็ดประกาศรับสมัครนายกฯวันที่22-26 ส.ค.นี้ วอนประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากเพื่อประชาธิปไตยคาดใช้สิทธิร้อยละ60

             เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 ส.ค. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า วันนี้ได้มีการประชุมผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผลคือ 1. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ 2. พันเอก รัตนศักดิ์ สิงห์สนั่น กรรมการ 3. พันตำรวจเอก ไกร สอนสี กรรมการ 4. นายณัฐวัฒน์ ลาภวิเศษชัย กรรมการ5. นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ กรรมการ ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายดัมพ์ สุริโย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และได้ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดย นายคุณาวุฒิ ไชยคำภาผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดใหม่ ดังต่อไปนี้ วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565,ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.,สถานที่รับสมัคร 1. วันที่ 22 สิงหาคม 2565 หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด (ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด) 2. วันที่ 23-26 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (ชั้น2),จำนวนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน,การเลือกตั้งให้ถือเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเขตเลือกตั้ง,เขตเลือกตั้ง มีจำนวน 1 เขตเลือกตั้ง, ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 30 สิงหาคม 2565สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง ได้ทาง smart Vote,วันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง วันที่ 14 กันยายน 2565,การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ก่อน) วันที่ 18 – 24 กันยายน 2565,การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (หลัง) วันที่ 26 ก.ย. – 2 ต.ค. 2565 ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านมีชื่ออยู่ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ทางแอพพลิเคซัน Smart Vote ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สนง.กกต.จังหวัดร้อยเอ็ต โทรศัพท์ 0-4351-6672 ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ สายด่วน 1444สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th 02141 8888
นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า เราพร้อมเลือกตั้ง ประชากรมีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 1,050,000 คน มีจำนวน 2,534 หน่วยเลือกตั้ง เลือกตั้งเพียงตำแหน่งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด นับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ส่งผลไปยังอำเภอ แล้วส่งมาที่ กต.อบจ.ร้อยเอ็ด เพื่อรวบรวมผลคะแนนแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป จึงขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เตรียมตัวเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งตามประกาศ โดยไม่เสียสิทธิ ขอวอนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิกันมากๆ เพื่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อจะได้คนที่ประชาชนต้องการ คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิประมาณ ร้อยละ 60 หากมีปัญหาให้ติดต่อที่ สนง.เลือกตั้งท้องถิ่นนั้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!