อุบลราชธานี-อำเภอเดชอุดม สำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

อุบลราชธานี-อำเภอเดชอุดม สำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 27 เม.ย.67 นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายภราดา ศรีบุญเรือง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง กำนันตำบลทุ่งเทิง สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย พายุฤดูร้อน พัดบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นในวันที่ 27 เม.ย.67 ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 15 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย
             แยกได้ดังนี้ 1.บ้านเรือนเสียหายเล็กน้อย จำนวน 30 หลัง 2.บ้านเรือนเสียหายบางส่วน จำนวน 4 หลัง 3.ยุ้งฉาง จำนวน 3 หลัง 4.คอกสัตว์ จำนวน 20 หลัง รวมบ้านเรือนเสียหายทั้งสิ้น จำนวน 34 หลัง ทั้งนี้ อำเภอเดชอุดม ได้เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ รายละเอียดจะได้รายงานข้อมูลให้จังหวัดอุบลราชธานีทราบ ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!