อุดรธานี – จัดทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ให้กับชาวอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

 อุดรธานี – จัดทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ให้กับชาวอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ / ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์

               มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ให้กับชาวอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ทำพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 158 ซึ่งมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี และสโมสรโรตารีหมากแข้ง ภาค 3340 โรตารีสากล จังหวัดอุดรธานี จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-19 ส.ค.65 มี พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี , รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ, ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, Mr. Joop Van Spaandonk นายกสโมสรโรตารีหมากแข้ง , ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารและทีมงานมูลนิธิขาเทียมฯ ข้าราชการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มณฑลทหารบกที่ 24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี คณะผู้บริหารและทีมงานสโมสรโรตารีหมากแข้ง ร่วมงาน

             นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ชาวจังหวัดอุดรธานีสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ และขอบคุณทีมงานของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระ-ศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่คัดเลือกจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดเป้าหมายโครงการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 158 เพื่อให้บริการจัดทำขาเทียมพระราชทานแก่คนพิการขาขาดโดยไม่คิดมูลค่า ระหว่างวันที่ 14-19 ส.ค.65 ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทำให้คนพิการขาขาดได้รับมอบขาเทียมที่ดี มีคุณภาพ ได้พ้นจากความทุกข์จากการเป็นบุคคลทุพพลภาพ กลับมามีชีวิตที่สดใสอีกครั้งหนึ่ง

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!