อุทัยธานี-จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้มงคล

อุทัยธานี-จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้มงคล

ภาพ/ข่าว:วราภรณ์ หนูกลัด 

             หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 ( อ่านหนึ่งห้า ) สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้มงคล ในพื้นสวนป่าของโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ที่จังหวัดอุทัยธานี วันนี้ ( 11 ส.ค. ) พันเอก ณพัฒน์ ปกป้อง ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 ( อ่านหนึ่งห้าสำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยจัดกำลังพลของหน่วย และหน่วยจิตอาสาพระราชทานเราทำดีด้วยหัวใจของหน่วย ร่วมกันปลูกต้นไม้มงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณสวนป่าของโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยมีส่วนราชการฝ่ายปกครอง ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ในพื้นที่อำเภอห้วยคต ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง
ทั้งนี้กิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าว ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม ลดความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน พร้อมทั้งให้กำลังพลของหน่วยหน่วยงานต่างๆ และประชาชน มีโอกาสได้เรียนรู้ และสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดพัฒนาชุมชนบรรลุสู่ความยั่งยืนอย่างถาวร ต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!