ราชบุรี-เทศบาลเมืองราชบุรีเปิดถนนแม้นรำลึก ซอย3 (ถนนชนแดน)

ราชบุรี-เทศบาลเมืองราชบุรีเปิดถนนแม้นรำลึก ซอย3 (ถนนชนแดน)

ภาพ/ข่าว ประทีป อยู่แช่ม

            เทศบาลเมืองราชบุรีเปิดถนนแม้นรำลึก ซอย3 (ถนนชนแดน) ระหว่างเทศบาลเมืองราชบุรีกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก หลังจากถูกทอดทิ้งมาหลายสิบปี

             เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดถนนแม้นรำลึก ซอย 3 (ถนนชนแดน) ระหว่างเทศบาลเมืองราชบุรีกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก มีจ่าเอก สนิท ศรีอุ่นศรี ปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาขิงถนนเส้นนี้ มีนายวสันต์ กลิ่นสุคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ส.ส.กุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรราชบุรี เขต 1 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองราชบุรีและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี.อบต.ดอนตะโก หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี ประธานชุมชนและประชาชนพื้นที่รอบข้างในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดถนนแม้นรำลึก ซอย 3 (ถนนชนแดน) ในวันนี้

               สืบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว เป็นถนนที่อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองราชบุรี และเป็นถนนช่วงรอยต่อระหว่าง เทศบาลเมืองราชบุรี กับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก โดยมีถนนเป็นตัวแบ่งเขตระหว่างพื้นที่เทศบาลเมืองราชบุรี และ อบต.ดอนตะโกเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ถนนเส้นนี้จะมีน้ำขังและผิวถนนจราจรเป็นลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่และมีวัชพืชขึ้นเต็มไปหมด ส่วนหน้าร้อนมีฝุ่นอยู่ทั่วบริเวณพื้นที่ ทำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นดังกล่าวได้ร้บความเดือดร้อนและได้ร้องเรียนมายังเทศบาลเมืองราชบุรี เนื่องจากมีปัญหาในการสัญจรไปมาอย่างยากลำบากมาโดยตลอด เทศบาลเมืองราชบุรีจึงได้รับเรื่องและเข้ามาดูแลในเบื้องต้นก่อน จากปัญหาที่เกิดขึ้นก้บพี่น้องประชาชน เมื่อได้ตรวจสอบปรากฎว่าเป็นพื้นที่อยู่นอกเหนือเขตการดูแลของเทศบาลเมืองราชบุรี จึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการพัฒนาได้ หลังจากนายศักดิ์ชัย พิศาลผล ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นั้นได้เล็งเห็นถึงความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน จึงได้มอบหมายให้สำนักช่างสำรวจเส้นทางของถนนดังกล่าวในการวัดความกว้าง – ความยาว และกำหนดรูปแบบของถนน พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโกว่ายินดีให้เทศบาลเมืองราชบุรีเข้าไปปรับปรุงถนนแม้นรำลึก ซอย 3 หรือไม่ ทาง อบต.ดอนตะโกได้มีหนังสือแจ้งกลับมาว่ายินดีให้เทศบาลเมืองราชบุรีเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ถนนเส้นดังกล่าวได้ ทางเทศบาลเมืองราชบุรีจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำและปรับปรุงพื้นผิวถนนจราจรเป็นถนนคอนกรีต( คสล.) จนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ทำให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงและปีะชาชนทั้งสองตำบลได้ใช้ประโยชน์ถนนเส้นนี้ร่วมกันต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!