กรมแพทย์ทหารเรือ ชมเชยกำลังพล ช่วยเหลือประชาชน

กรมแพทย์ทหารเรือ ชมเชยกำลังพล ช่วยเหลือประชาชน

ภาพ/ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 

            พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบใบประกาศยกย่องชมเชย กำลังพล กรมแพทย์ทหารเรือ ที่ประกอบคุณงามความดี สมควรได้รับการยกย่องชมเชยและให้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

             เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565 พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบใบประกาศยกย่องชมเชยให้แก่ ว่าที่เรือโท อภินันท์ ห่วงศรี นายทหารคัดแยกผู้ป่วย แผนกเวชระเบียน ฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ที่ได้ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ถือเป็นแบบอย่างที่ดี สมควรได้รับการยกย่องชมเชยเป็นอย่างยิ่ง โดยมีผู้บังคับบัญชา และข้าราชการของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมงานแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ 3 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 3 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!