อุตรดิตถ์-ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

อุตรดิตถ์-ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน

ภาพ/ข่าว:เอนก ธรรมใจ

             แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

                   ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.ถึง 16.30 น. นายกฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กล่าวรายงานโดยเชิญนายนิคม วิรัชลาภ รองนายก.อบต.ไร่อ้อย เป็นประธานในการเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน-ไร่อ้อย ระหว่าง กม. 201 + 913– กม. 205 + 050 ณ ห้องประชุม อบต.ไร่อ้อย พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว ผู้อำนวยการส่วนแผนงานสำนักงานทางหลวงที่ 5 นายอดิศร จันทร์จำเนียร วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายชยากร แม่นเมือง รองฯ ฝ่ายปฎิบัติการ
นายศุภชัย ประเสริฐคุณาสิน รองฯ ฝ่ายวิศวกรรม
นางปาริชาติ จักรนารายณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ทั้งนี้มีนายสมศักดิ์ จึงสำเร็จการ นิติกรชำนาญการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นวิทยากร กล่าวแนะนำโครงการ และตอบข้อชักถามของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมประชุมในวันนี้จำนวน 100 คน

                  ช่วงบ่าย ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าเช่า นายธีรชัย ชวลิตสกุลเดช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเกาะเป็นประธานประชุมโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0402 ตอนไร่อ้อย -อุตรดิตถ์ระหว่าง กม.236+370 – กม.237+321 วงเงินงบประมาณ 30,000,000 บาท ถนนทางหลวงหมายเลข 117 เป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์กับจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย เป็นเส้นทางท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าทางการเกษตรกรรมอุตสาหกรรม และเป็นเส้นทางหลักเข้าสู่ตัวเมืองอุตรดิตถ์ในช่วงที่จะดำเนินการก่อสร้างเป็นย่านชุมชนมีร้านค้า สถานที่ราชการ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2566 แขวงทางหลวงจึงเห็นควรปรับปรุงมาตรฐานทางจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทาง โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วน ท้องถิ่นท้องที่ ตำรวจ ประชาชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวนกว่า 100 คน

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!