เพชรบุรี-แห่ชื่นชม ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ กวีซีไรด์ล่าสุด ศิษย์เก่าเบญจมเทพอุทิศ

เพชรบุรี-แห่ชื่นชม ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ กวีซีไรด์ล่าสุด ศิษย์เก่าเบญจมเทพอุทิศ

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

          น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าร.ร.เบญจมเทพอุทิศ นายอานุภาพ กาญจน์กีรติ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู อรพิน อริยเกรียงไกร ประธานกลุ่มสายใยครูเก่าชาวเบญจม์ ดร.อนิรุทธ์ บัวทอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ ร่วมแสดงความยินดับกับ ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ (ชั้น ม.1 – ม.6) ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี 2565 รางวัลซีไรต์ บทกวีนิพนธ์จากหนังสือเรื่อง “จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้”
          ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ (ลักษโณภาส) ปัจจุบันอายุ 37 ปี เป็นชาวจังหวัดเพชรบุรี เรียนหนังสือระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จบปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา 2551 ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2556 ประสบการณ์การทำงาน เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 8 ปี (2556-2563) ลาออกจากอาจารย์มหาวิทยาลัยมาเขียนหนังสือ ปัจจุบันอยู่กับครอบครัวที่ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2564 ได้สร้างสรรค์และตีพิมพ์บทกวีนิพนธ์เล่มแรกของตัวเองหลังลาออกจากงานประจำได้ 10 เดือน หนังสือเรื่อง “จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้” ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) หรือรางวัลซีไรต์ 2565 ประเภทกวีนิพนธ์
          สำหรับผลงานงานเขียนที่ ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ เคยได้รับรางวัล เช่น รางวัล รองชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “ดำเนินทราย” การประกวดวรรณกรรม (ประเภทบทกวี) “รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 รางวัล รองชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “มิได้อุทธรณ์” การประกวดบทกวี “รางวัลถนอม ไชยวงษ์แก้ว” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 รางวัล ชมเชย ผลงานเรื่อง “แล้วเธอล่ะเป็นใครในเมืองนี้” การประกวดวรรณกรรม (ประเภทบทกวี) “รางวัลพานแว่นฟ้า” ประจำปี 2561 รางวัล ชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “จนกว่าชีวิตจะนิทรา” การประกวดวรรณกรรม (ประเภทบทกวี) “รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 รางวัล รองชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “คนถางทาง” การประกวดวรรณกรรม (ประเภทบทกวี) “รางวัลพานแว่นฟ้า” ประจำปี 2562 รางวัล ชมเชย ผลงานเรื่อง “เราอยู่ตรงนี้นานเกินไปแล้ว” การประกวดวรรณกรรม (ประเภทบทกวี) “รางวัลพานแว่นฟ้า” ประจำปี 2563

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!