เพชรบุรี-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญ

เพชรบุรี-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญ

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

           จังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญ เพื่อถวายพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

            เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้(วันที่ 28 กรกฎาคม 2565)นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส พระภิกษุสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นำข้าราชการ และประชาชน ร่วมประกอบพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายคำราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ พระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

             สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญ เก่าแก่ร่วมร้อยกว่าปี คือพระคันธารราษฎร์ พระพุทธรูปปางขอฝนทรงเครื่องแบบจีน เป็นพระพุทธรูปปางขอฝนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 เมื่อครั้งทรงผนวชได้เคยทอดพระเนตรและโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายไปประดิษฐานในกรุงเทพฯ ต่อมาเมื่อทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระนครคีรี จึงได้พระราชทานคืนมาประดิษฐาน ที่วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร สำหรับอัญเชิญไปในกระบวนแห่เมื่อเวลาฝนแล้ง นอกจากนั้น ยังมีรูปหล่อสมเด็จพระสังฆราช (แตงโม) ซึ่งเป็นชาวเพชรบุรี บ้านหนองหว้า ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นศิษย์วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร มีความเชี่ยวชาญทางด้าน หนังสือขอมและคัมภีร์สรรพวิชาต่างๆ สามารถเทศนาได้อย่างไพเราะจับใจ มีชื่อเสียง รวมถึงพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยฝีมือแบบสมัยอยุธยา พระพุทธรูปบนฐานชุกชีพระประธานด้วย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างขวัญและกำลังใจของพุทธศาสนิกชนให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันจะส่งผลให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็นสันติสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โบราณราชประเพณีของสังคมไทย หวังให้ประชาชนยึดมั่นค่านิยมหลักของคนไทยนำไปปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ ร่วมรักษาสืบทอดประเพณีพิธีกรรมมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!