ราชบุรี – ศาล จ.ราชบุรี จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เพื่อยุติข้อพิพาท

ราชบุรี – ศาล จ.ราชบุรี จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เพื่อยุติข้อพิพาท

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย

                  ศาล จ.ราชบุรี จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เพื่อยุติข้อพิพาท สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน

              วันที่ 26 ก.ค.65 นายวีรวัฒน์ เพ็ชรสม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตราด ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี พ.ศ. 2565” ซึ่งศาลจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาท โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม ก่อให้เกิดความปรองดอง รู้รักสามัคคี และมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่ประชาชน

              นายวีรวัฒน์ เพ็ชรสม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตราด ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ในครั้งนี้ว่า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นการให้คู่ความได้มีโอกาสเลือกใช้ควบคู่กับการพิจารณาคดีของศาลในการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม การจัดโครงการในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการจัดโครงการ ประกอบกับเพื่อเป็นการส่งเสริมระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับสังคม และตระหนักถึงประโยชน์ของวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีอรรถคดีและประชาชนทั่วไป ทำให้สังคมเกิดความสงบสุข

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!