ประจวบคีรีขันธ์-สโมสรไลออ้นส์หัวหินจัดกิจกรรมแข่งขันตอบคำถาม”สารานุกรมไทย” ครั้งที่ 27

ประจวบคีรีขันธ์-สโมสรไลออ้นส์หัวหินจัดกิจกรรมแข่งขันตอบคำถาม”สารานุกรมไทย” ครั้งที่ 27

ประจวบคีรีขันธ์-สโมสรไลออ้นส์หัวหินจัดกิจกรรมแข่งขันตอบคำถาม"สารานุกรมไทย" ครั้งที่ 27

ภาพ/ข่าว:ชำนาญ  พึ่งเจาะ
เวลา 10.00 น.วันที่ 18 พฤศจิกายน 66 ที่ รร.หัวหิน(ประจำอำเภอ) จ.ประจวบคีรีขันธ์ นส.เฌอมาลย์ อุทัยวรรณวงศ์ นายกสโมสรไลอ้อนส์หัวหิน พร้อมด้วย นายชุมพล โชคสุชาติ นายคนิสน์ โชคสุชาติ อดีตนายกฯ นส.จรัญญา เสงี่ยมพันธ์ศิริ และคณะกรรมการสโมสรฯ ร่วมจัดงานกิจกรรม”แข่งขันตอบคำถาม สารานุกรมไทย” ครั้งที่ 27  โดยมี นายอมร พัฒน์ทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นประธานกล่าวเปิด  และ นายสมชาย กระแจะเติม ประธานจัดงานกล่าวรายงาน
             นายสมชาย ฯ กล่าวว่าในปี 66 นี้ทางสโมสรฯ ได้รับเกียรติจากกลุ่มโรงเรียนในเขต จ.ประจวบฯ 28 โรงเรียน ที่นำนักเรียนในระดับประถมตอนปลาย และ มัธยมตอนต้น จำนวน 160 คนซึ่งเป็นชายหญิง มาเข้าร่วมการสอบและตอบคำถาม ซึ่งเมื่อคณะกรรมการตรวจข้อสอบพบว่าคะแนนสูงสุดของ 3 โรงเรียน ผ่านเกณฑ์ชี้วัดระดับตามที่กำหนดแล้ว จะคัดเลือกนำเอา 3 โรงเรียนนี้เป็นตัวแทนของ จ.ประจวบฯส่งเข้าไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป

           อนึ่งฯ สำหรับโครงการแข่งขันตอบคำถามสสารานุกรมไทย นี้เป็นโครงการของทางสโมสรไลออ้นส์สากลภาค 310 Dที่มอบหมายให้สโมสรฯ แต่ละแห่งในภาค 310 D จัดทำขึ้นมาทุกปี เพื่อตอบสนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงจัดทำขึ้นมาให้ความรู้แก่นักเรียน เยาวชน และ ประชาชนทั่วๆไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!