สระแก้ว-ครูชายแดนไปทุกที่ที่มีเด็ก

สระแก้ว-ครูชายแดนไปทุกที่ที่มีเด็ก

ภาพ/ข่าว : สวาท เกตุงาม

                 ครูชายแดนไปทุกที่ที่มีเด็ก เดินทางเข้าป่า เข้าดง ลำบากแค่ไหน ก็ต้องไป

                   กรณีที่ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายหีนักเรียน เรียนทางออนไลน์ เพื่อสกัดกั้นโรคโควิด-19 โดยเริ่มทดลองเรียน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563เป็นต้นมา ทำให้พบปัญหาตามมามากมาย เช่น นักเรียนจำนวนมาก ไม่มีโทรทัศน์ ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม่มีอินเตอร์เน็ต ไม่มีไวไฟ อาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย และปัญหาอีกจิปาถะ
                 เมื่อทดลองเปิดสอนนักเรียนทางออนไลน์ ครูทุกคน จะต้องออกเยี่ยม แจกเอกสารการเรียนให้กับนักเรียนถึงบ้าน ทุกคน พร้อมให้คำแนะนำผู้ปกครอง ในการดูแลบุตรหลาน ในการทำการบ้าน ดูทีวีออนไลน์ โดยครูในโรงเรียน จะต้องออกพบและเยี่ยมเยียนนักเรียน ทุกคน และรายงานให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ทางด้านนายชินวร ดงดินอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 2 เผยว่าโรงเรียนบ้านวังยาว เปิดทำการสอนตั้งระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนกว่า 200 คน มีบุคลกรทางการศึกษา 21 คน เมื่อเริ่มทดลองเรียนทางออนไลน์ ผู้บริหาร และครูทุกคนจะออกติดตาม เยี่ยมนักเรียน แจกเอกสารการเรียนให้ครบทุกคน เมื่อออกเยี่ยมนักเรียนแล้ว จะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสัปดาห์ ถึงแม้จะมีนักเรียนอยู่ห่างไกล อยู่กลางทุ่งกลางป่า ก็ต้องไปเยี่ยมให้ถึงที่และให้ครบทุกคน
                 ส่วนนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เผยว่า เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 สระแก้ว มี 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอตาพระยา โคกสูง อรัญประเทศ และวัฒนานคร มีทั้งหมด 10 กลุ่มย่อย โดยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ จะออกตรวจ ติดดาม เยี่ยมโรงเรียนต่างๆ ทั้ง 10 กลุ่ม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่พบในขณะที่ครู ออกเยี่ยม ในการให้คำแนะนำนักเรียน และผู้ปกครอง จากนั้นนำมาศึกษา วิเคราะห์ และสรุป เป็นข้อมูลต่อไป
                 และจากการออกตรวจตามตรวจติดตาม โรงเรียนต่าง ๆ และออกพื้นพบปะผู้ปกครอง ในเขตพื้นที่ สระแก้ว เขต 2 ได้รับรายงานและพบปัญหามากมาย เช่น เด็กนักเรียนบางคนขาดความอบอุ่น พ่อแม่ ไปทำงานต่างจังหวัดอยู่กับปู่ย่า ตายาย เด็กบางคนบ้านไม่มีทีวี ไม่มีมือถือ จึงไม่มีโอกาสได้เรียนผ่านออนไลน์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ครูมีหน้าที่ดูแลเด็ก และหาวิธีการให้เด็กได้เรียนทางออนไลน์ ทุกคน เช่น เด็กที่ด้อยโอกาส บางแห่งเข้าไปเรียนทางออนไลน์ ดูทีวีช่อง ดีแอลทีวี ที่วัดในหมู่บ้านก็มี
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!