ตาก-จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (Kick Off)

ตาก-จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (Kick Off)

ภาพ/ข่าว:ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

นายอำเภอพบพระ เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (Kick Off)

                     วันที่ 7 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น.  นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (Kick Off) เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกกระแสให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคนตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้น โดยการช่วยกันสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตราการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สาธารณสุขอำเภอพบพระ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตากสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!