สุพรรณบุรี-สพป.เขต2จับมือวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองสนับสนุนการเรียนระบบDLTV

สุพรรณบุรี-สพป.เขต2จับมือวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองสนับสนุนการเรียนระบบDLTV

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี

สพป. เขต 2  จับมือวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองสนับสนุนการเรียนระบบ DLTV

                   ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต (สพป.สุพรรณบุรี เขต2)นาย เผชิญศักดิ์ แก้วขียว ผอ.สพป.สุพรณบุรี เขต 2 ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยนาย ชาตรี จำปาศรี ผอ.ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 จำนวน 65โรงเรียน
                  นาย เผชิญศักดิ์ กล่าวว่า โรงเรียนในเขตส่วนใหญ่มีครูไม่ตรงกับสายวิชาบางวิชาที่มีการเรียนการสอนและก็บางโรงเรียนก็มีครูไม่ครบชั้นเรียน จึงจำเป็นต้องมีการเรียนการสอนผ่าน DLTV ให้กับนักเรียนโดยที่ครูประจำชั้นจะเป็นคนสรุปการเรียนการสอนและตอบข้อสงสัยของนักเรียนในแต่ละวันที่ผ่านมาถือว่าการเรียนการสอนผ่าน DLTV ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็มีปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆของระบบผ่านดาวเทียม เช่นปัญหาสัญญาณไม่ชัดเจน การเสื่อมของอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้บางครั้งนักเรียนไม่สามารถเรียนผ่าน DLTV ได้ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงกับ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองให้เข้ามาช่วยซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆในการเรียนผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนต่างๆที่ร้องขอมาโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างได
               นายชาตรี ผอ.วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง กล่าวว่า วิทยาลัยฯมีความพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆในการเข้าไปช่วยเหลือในครั้งนี้ โดยที่ทางวิทยาลัยจะได้ส่งนักศึกษาและอาจารย์เข้าไปตรวจเช็คระบบและอุปกรณ์ในโรงเรียนที่ร้องขอมา หากเจอปัญหาก็จะทำการซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้ดีเหมือนเดิมโดยที่ทางโรงเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างได
                นาง กัลยา จำปานิล ครูประจำชั้นปีที่6 โรงเรียน วัดโคกยายเกตุ เปิดเผยว่า โดยปกติทางโรงเรียนได้ให้เด็กนักเรียนเรียนผ่านระบบ DLTV อยู่แล้วช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 19 ที่ผ่านมา โดยมีคำสั่งให้หยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทางโรงเรียนจึงให้เด็กนักเรียนเรียนผ่านระบบ DLTV อยู่ที่บ้านเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่80%ไม่มีโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ต ส่วนเด็กที่มีโทรศัพท์แค่ 20%เท่านั้นจึงทำการเรียนการสอนทางออนไลน์ไม่ได้ จึงต้องเรียนผ่านทางดาวเทียม ในแต่ละสัปดาห์ครูประจำชั้นจะไปหานักเรียนตามบ้านเพื่อส่งแบบฝึกหัดและตอบข้อสงสัยของนักเรียนในวิชาต่างๆที่ติดขัดหรือข้อสงสัย ในวันจันทร์และเก็บจะแบบฝึกหัดในวันศุกร์ ที่ผ่านมาถือว่าผลการเรียนของเด็กเป็นที่น่าพอใจ ในแต่ละวันก็จะเรียนตามตารางสอนที่กำหนดไว้ โดยใช้เวลาเรียน 3-5 ชั่วโมง

                ด.ช ภัทรภูมิ ล้วนเส็ง อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ปีที่ 6 โรงเรียนวัดโคกยายเกตุบอกว่า ที่ผ่านมาโรงเรียนปิดไม่ได้ไปโรงเรียน ก็เรียนผ่านดาวเทียมนี่แหละ โดยเรียนตามตารางสอนที่ครูให้มา แล้วก็ทำแบบฝึกหัดตามไปด้วย บางครั้งก็เข้าใจบางครั้งก็ไม่เข้าใจ หากติดขัดตรงไหนก็จะส่งข้อความไปสอบถามครูผ่านทางไลน์
                 นาง อุทัยวรรณ ฉีมทองดี ผ.อ โรงเรียนบ้านหนองแหน กล่าวว่าที่โรงเรียนของตนมีนักเรียนอยู่ 59คนและมีครู 4 คนนักเรียนคุ้นเคยกับการเรียนผ่านระบบ DLTV อยู่แล้วจึงให้นักเรียนเรียนผ่านดาวเทียมอยู่ที่บ้าน และจะมีครูประจำชั้นไปหาเด็กนักเรียนถึงบ้าน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ให้ผู้บริหารโรเรียนและครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนใน 2 แบบ คือ 1.การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ (ON Ar) ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ คือนักเรียนสามารถเรียนผ่านการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTVและครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนด้วยการสอนสดผ่านช่องทางสื่อมีเดียร์ต่าง ๆ 2.การจัดการเรียนการสอนโดยคุณครูนำใบงาน แบบทดสอบ ไปให้นักเรียนที่บ้าน (ON Hand) และทั้งสองระบบของการจัดการเรียนการสอน คุณครูจะต้องลงพื้นที่ไปเยี่ยมนักเรียนทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล หากนักเรียนคนไหนไม่เข้าใจในบทเรียนเรื่องใด คุณครูก็จะสอนนักเรียนเพิ่มเติมที่บ้านได้ทันที

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!