อุตรดิตถ์-รองผวจ.เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชน

อุตรดิตถ์-รองผวจ.เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชน

ภาพ/ข่าว:เอนก ธรรมใจ

                     รองพ่อเมืองอุตรดิตถ์เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

                      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564  ด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

                    โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีความชัดเจน ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินงานในแนวทางเดียวกัน / รวมถึงการสะท้อนปัญหาอุปสรรค ในการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชน  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องประชุมคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!