นครนายก-อบต.สาริกาจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 25

นครนายก-อบต.สาริกาจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 25

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่,รัชชานท์ เนินใหม่

                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา ร่วมกับวัดเขานางบวช และสภาวัฒนธรรมตำบลสาริกา จัดหนักงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 25 แรม 1 ค่ำ เดือน 11

                       ที่บริเวณลานวัดเขานางบวช หมู่ที่ 5 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภาณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานโครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ครั้งที่ 25 ตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2563 วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 โดยมีนายบุญชัย อโนดาษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีพุทธศาสนิกชนร่วมกันแต่งกายแบบไทยสวยงามไปทำบุญตักบาตรที่บริเวณลานวัดเขานางบวชจำนวนมาก

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา ร่วมกับวัดเขานางบวช และสภาวัฒนธรรมตำบลสาริกา ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ดำเนินการจัดงานอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี ซึ่งในการจัดงานครั้งแรกจัดเมื่อปีพุทธศักราช 2539 โดยจังหวัดนครนายกเป็นผู้ดำเนินการจัดงานดังกล่าว ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2542 องค์การบริหารส่วนตำบลสาริการ่วมกับวัดเขานางบวช และสภาวัฒนธรรมตำบลสาริกา เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และในปีนี้เป็นครั้งที่ 25 ตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2563 วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11

                  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของตำบลสาริกา ให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ พร้อมเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของวัดเขานางบวช และชาวตำบลสาริกา เพื่อสร้างสังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีการพัฒนาไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมกับเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!