ประจวบคีรีขันธ์-เปิดงานล่องแพ..แห่พระ..ที่ป่าหมาก

ประจวบคีรีขันธ์-เปิดงานล่องแพ..แห่พระ..ที่ป่าหมาก

ภาพ-ข่าว:พันธ์พงษ์ โพธิ์จินดา

       นายอำเภอสามร้อยยอดเปิดงานล่องแพแห่พระที่ป่าหมากส่งเสริมชาวกะเหรี่ยงสืบทอดประเพณีศาสนาพุทธและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
         วันที่ 3 ต.ค.63 นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ นายอำเภอสามร้อยยอด เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานล่องแพ แห่พระ ครั้งที่ 7 ณ วัดป่าช้างขาว ม.8 บ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ โดยมีนายศรแดง โคสินธุ์ ผู้ใหญ่บ้านป่าหมาก เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนางสาวโสรยา หอมชื่น ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์และชาวบ้านป่าหมากรวมถึงหน่วยงานราชการ นักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่มีเชื่อสายกระเหรี่ยง – กระหร่าง ได้แต่งกายชุดปะจำชาติมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
         โดยในพิธีดังกล่าว เริ่มจากมีการแสดงของเด็กเชื้อสายกระเหรี่ยงบนเวที จากนั้นเป็นการนำพระพุทธรูปปางนาคปรก ขึ้นบนแพพร้อมพระพระสงฆ์ จากวัดป่าช้างขาว และนายอำเภอสามร้อยยอด ขึ้นบนแพเพื่อทำการแห่เวียน 3 รอบ เสร็จแล้วพระสงฆ์ขึ้นจากแพ แล้วก็เดินรับบาตรจากชาวบ้าน ซึ่งมายืนต่อแถวอยู่ริมน้ำ เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้ง รวมทั้งขนมใส่บาตรให้กับพระสงฆ์
       สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ นายศรแดง ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า เพื่อเป็นการให้ชาวบ้านได้มีกิจกรรมร่วมกันในชุมชน เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รำลึกถึงวิถีชีวิตดั้งเดิม และสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา ซึ่งแต่เดิมในอดีตชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และอิสลาม เนื่องจากมีนักเผยแพร่ศาสนาเข้ามาเผยแผ่ศาสนาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ แต่ต่อมาได้มีพระสงฆ์เข้ามาปักกรด ตั้งอาศรม เผยแผ่พุทธศาสนาทุกวัน จึงทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ซึ้งในหลักธรรมคำสอน และหันกลับมานับถือศาสนาพุทธในปุจจุบัน นอกจากนี้ในช่วงบ่ายยังมีการละเล่นพื้นบ้านต่างๆของชาวบ้าน เพื่อเป็นการสานสามัคคีของชาวบ้านอีกด้วย

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!