ศรีสะเกษ-เพื่อรับฟังข้อเรียกร้องในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินโนนป่ายาง

ศรีสะเกษ-เพื่อรับฟังข้อเรียกร้องในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินโนนป่ายาง

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

                     คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนัดพบชาวบ้านโนนป่ายาง เพื่อรับฟังข้อเรียกร้องในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินโนนป่ายาง

                    เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ประสานงานที่ดินทำกิน “โนนป่ายาง” เลขที่ 79/1 ชุมชนโนนสำราญ ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางนวลฉวี ศรีพล ประธานคณะกรรมการเพื่อการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโนนป่ายาง เปิดเผยว่า ตนได้เชิญประชุมแกนนำชาวบ้านจาก 8 หมู่บ้าน 2 ตำบล ประกอบด้วย บ้านโนนแย้ บ้านโนนหล่อ บ้านโนนแดง บ้านเพียนาม หมู่ 3 บ้านเพียนาม หมู่ 9 บ้านโนนสำนัก ชุมชนโนนสำราญ ชุมชนกุดหวาย ในเขต ต.หญ้าปล้องและ ต.หนองไผ่ ของ อ.เมืองศรีสะเกษ ซึ่งได้ร่วมกันเรียกร้องที่ดินทำกินโนนป่ายางที่ได้อาศัยเป็นที่ดินทำกินและอยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี 2450 แต่ว่าพอถึง ปี 2468 ทางราชการได้ขีดเส้นให้โนนป่ายางเป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์โนนป่ายาง จำนวน 4,125 ไร่ ทั้งที่มีชาวบ้านอาศัยทำกินและเป็นที่อยู่อาศัยมานานหลายชั่วอายุคนแล้ว จนถึงขณะนี้มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 20,000 คน โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อรายงานการติดตามความคืบหน้าของการเรียกร้องที่ดินทำกิน และเตรียมข้อมูลในการที่จะต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ในที่ดินโนนป่ายางให้กับตัวแทนชาวบ้านได้ทราบ

                    นางนวลฉวี ศรีพล ประธานคณะกรรมการเพื่อการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโนนป่ายาง กล่าวว่า ตนและคณะซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในที่ดินทำกินกรณีที่สาธารณะประโยชน์โนนป่ายาง ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อประธานกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฏร เพื่อขอให้ลงพื้นที่ ต.หญ้าปล้อง ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหากรณีที่สาธารณะประโยชน์แปลง “โนนป่ายาง” เพื่อให้ชาวบ้านได้สิทธิ์ที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน โดยคณะกรรมาธิการการที่ดิน

                       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีกำหนดลงพื้นที่ดังกล่าว ในวันที่ 28 ก.ย. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ ร.ร.สิริเกศน้อมเกล้า ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งตนและคณะได้มีหนังสือเชิญ ส.ส.ในเขตพื้นที่ซึ่งมีความห่วงใยและได้ติดตามพยายามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านโนนป่ายางมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดคือ นางผ่องศรี แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 8 และ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อขอเชิญมาร่วมประชุมหารือในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและรับฟังข้อเรียกร้องในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของชาวบ้านโนนป่ายางร่วมกับคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฏร ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยจะมีตัวแทนชาวบ้านโนนป่ายางจาก 8 หมู่บ้าน 2 ตำบล มาเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลในการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่ด้วย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!