กาญจนบุรี-อบต.ช่องสะเดาจัดอบรมการส่งเสริมความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้น

กาญจนบุรี-อบต.ช่องสะเดาจัดอบรมการส่งเสริมความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้น

ภาพ/ข่าว รักษพล พุ่มพฤกษ์

               เมื่อเวลา 09.00 นวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง กาญจนบุรี นายชัยนิรุจน์ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการขยะที่ต้นทาง ครั้งที่ 1 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขับเคลื่อนมาตรการภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดกาญจนบุรี และแผนการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดกาญจนบุรี
             การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการจัดการขยะมูลฝอย แนวทางการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก โดยมี นางสาวปภัสร์ลภัส แดงกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม โดยมี นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา (ประธานเครือข่าย ทสม. ตำบลช่องสะเดา) สมาชิกเครือข่ายทสม.ตำบลช่องสะเดา/ทีมฝ่ายปกครองตำบลช่องสะเดา/พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ทสม. จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!