ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ เปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ เปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

             เมื่อวันที่ 10 ก.ค.67 ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มี นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 นายวราวุฒิ จิรประภานนท์ นายอำเภอสามร้อยยอด นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบฯ นายพงศธร พร้อมขุนทด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน จัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
           เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนต่อไป พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ได้มอบพันธุ์ปลา พันธุ์กล้าไม้ ให้แก่ผู้นำชุมชน ร่วมปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวสามร้อยยอด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
             อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือ แรมซา ไซต์ เป็นลำดับที่ 2,238 เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2551 มีพื้นที่รวม 43,075 ไร่ เป็นระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนมีความสูงชันริมฝั่งทะเลผสมกับที่ราบริมฝั่งทะเลที่เป็นหาดเลนและห้วงน้ำทะเลตื้น มีเกาะหินปูนที่ตั้งเรียงรายใกล้ชายฝั่งทะเล ด้านป่าไม้พบพรรณไม้ประมาณ 294 ชนิด จาก 236 สกุล 95 วงศ์ ซึ่งเป็นพืชหายากที่สำคัญต่อการอนุรักษ์ 3 ชนิด
            ได้แก่ สรัสจันทร นมแมว และ ผักแขยงสยาม ด้านสัตว์ป่า นับเป็นแหล่งสำคัญของนกน้ำและเป็นพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก (IBM) ซึ่งพบนกประจำถิ่น จำนวน 157 ชนิด เช่น นกหัวโตมาลายู นกพงนาพันธุ์แมนจูเลีย นกกระสาแดง เป็นต้น อีกทั้งมีสัตว์ป่าทีเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การจัดสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ ได้แก่ โลมาอิรวดี เลียงผา เสือปลา ลิงกังเหนือ เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!