ชุมพร-มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ

ชุมพร-มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ

 ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดชุมพร

             วันนี้(10 ก.ค. 67) พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขฯ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร, เรือนจำจังหวัดชุมพร, โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์,เรือนจำอำเภอหลังสวน,และโรงพยาบาลหลังสวน ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
              โดยจุดแรกได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและดูสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องโทษ พร้อมกับรับฟังปัญหาความต้องการ เพื่อนำไปสู่การแก้ไข และเดินทางต่อไปยังเรือนจำจังหวัดชุมพร เพื่อประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามและรับฟังรายงานการดำเนินงานของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และดูสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องโทษ ซึ่งคณะได้ตรวจเยี่ยมภายในเรือนจำ
            ได้แก่ ห้องกักโรค ห้องพยาบาล มอบของแก่ผู้ต้องขังป่วยและพิการ จากนั้นเยี่ยมชมการฝึกวิชาชีพเพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย อาทิเช่น การวาดภาพศิลปะ การฝึกอาชีพการเกาะลายรองเท้า การทำพืชผักสวนครัว และเข้าตรวจเยี่ยมแดนหญิง เยี่ยมชมห้องแม่และเด็ก พร้อมกับมอบของเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง และผู้ต้องขังหญิงชราและป่วย หลังจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยัง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อเยี่ยมและมอบของให้แก่ผู้ต้องขังที่ป่วยนอนพักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลแห่งนี้
             จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้เดินทางไปยังเรือนจำอำเภอหลังสวน โดยตรวจเยี่ยมภายในเรือนจำ ห้องกักโรค มุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข ห้องพยาบาล มอบของแก่ผู้ต้องขังป่วยและพิการ จำนวน 5 ราย ตรวจเยี่ยมแดนหญิง เยี่ยมชมห้องแม่และเด็ก พร้อมกับมอบของเยี่ยมผู้ต้องขังหญิง ก่อนเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลหลังสวน เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ป่วยที่เข้ารับบริการด้านสาธารณสุข พร้อมกับรับฟังปัญหาความต้องการ ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุขที่พยายามทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้เท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!