นครราชสีมา-ผอ.โรงเรียนด่านขุนทด ร่วม”รณรงค์ประชาสัมพันธ์เเพื่อป้องกันและต่อต้านยาเสพติด”

นครราชสีมา-ผอ.โรงเรียนด่านขุนทด ร่วม”รณรงค์ประชาสัมพันธ์เเพื่อป้องกันและต่อต้านยาเสพติด”

ภาพ-ข่าว:สุพรรณี ศรีสุนทร
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

            การปกป้องเยาวชนให้หลีกไกลจากภัยยาเสพติด เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะหากเมื่อเยาวชนหลงเดินทางผิด หันไปพึ่งพายาเสพติดแล้ว ก็จะนำมาซึ่งหายนะของเศรษฐกิจและสังคมสืบต่ไปจนเข้าสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต นอกจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่มีหน้าที่ต้องช่วยกันดูแล ประชาชนทุกคนในสังคมก็ต้องพยายามช่วยกันป้องกันโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น เหตุเพราะยาเสพติดนั้นจะเข้ามามีบทบาทด้วยการชักจูงกลุ่มวัยรุ่นได้ง่ายดาย เพราะทัศนคติที่ถูกปลูกฝังในเด็กและเยาวชน มักจะคิดว่าเมื่อเสพยาแล้วก็เป็นคนเก่ง เท่ เป็นคนกล้า ซึ่งทำให้เด็กๆและเยาวชนมีค่านิยมที่ผิดเพี้ยนไป
           ในการแก้ปัญหายาเสพติดสำหรับเยาวชนนั้น ต้องสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเข้าใจถึงจิตใจ เพราะปัญหายาเสพติดนั้นจะมาจากหลายสาเหตุ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากสังคมไทย จะไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้ด้วยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกองค์กร ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน และการรวมตัวกันของผู้ที่มีความตั้งใจที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะทำให้เกิดพลังในการร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง
             การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวิธีที่สามารถเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนได้ง่ายในยุคของสื่อโซเชียล โลกแห่งการเสพข่าวทางอินเตอร์เน็ต การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อย่อมเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชได้รวดเร็วและง่ายดาย และ เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานต่างๆ รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของการ “รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและต่อต้านยาเสพติด”

กระผม ดร.เฉลิมยศ พุทธา ในนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา  ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทาง หนังสือพิมพ์อินทรีสยาม” ในการเป็นสื่อกลาง รณรงค์ประชาสัมพันธ์เเพื่อป้องกันและต่อต้านยาเสพติด” เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของครู อาจารย์ และนักเรียนและสถานศึกษา ที่จะรวมกันเป็น พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด”ให้หมดสิ้นไปจากสังคมและประเทศชาติ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!