อยุธยา-กรุงเก่าจัดงาน“มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา”

อยุธยา-กรุงเก่าจัดงาน“มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา”

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

                เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ที่ บริเวณวัดหลังคาขาว อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” พร้อม นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้
นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์นี้ให้คงอยู่ต่อไป
               จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา” โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่บริเวณ ลานหลังวัดมหาธาตุ และวัดหลังคาขาว อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมของไทย สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารพื้นบ้าน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
             ทางด้านนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัด กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา และงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคกลางและภาคตะวันออก ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมหลัก อาทิ ร้านค้า ร้านอาหาร จำนวนกว่า 80 ร้านค้า  การแสดงสาธิตอาหารพื้นบ้าน  การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ โขน ลิเก การแสดงจากเยาวชนภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการแสดงพื้นบ้านอีกมากมาย
             หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา ในครั้งนี้จะสร้างแรงผลักดันในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเกิดแรงผลักดันในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อาหารพื้นบ้าน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยสืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!