ร้อยเอ็ด-สหกรณ์จังหวัดฯจัดโครงการ”สมดุลชีวิตคนทำงาน สสจ.รอ. ปี 2567″ Balance Work For Life”

ร้อยเอ็ด-สหกรณ์จังหวัดฯจัดโครงการ”สมดุลชีวิตคนทำงาน สสจ.รอ. ปี 2567″ Balance Work For Life”

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน
ทีมข่าว สวท.ร้อยเอ็ด

            เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการประเมินโครงการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตรวจราชการ เขต 10 -12 นำโดยนายณัฐพล แป้นนอก ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 10-12 ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตามโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน โดยมี นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด บรรยายสรุปโครงการ พร้อมนำเยี่ยมชมการจัดแสดงผลของการดำเนินโครงการ และสถานที่ทำงาน ของบุคลากร สนง.สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเก็บข้อมูลประเมินรับรางวัลหน่วยงานดีเด่นระดับเขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 10-12 ต่อไป
            นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มดำเนินโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน มาตั้งแต่ปี 2565 ในปี 2567 ได้นำเสนอจุดเด่นคือ 10 ธนาคาร 10 ความดี 10 นาที CPD มีสุข ซึ่ง CPD ก็คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในส่วนของ 10 ธนาคาร มีการเก็บสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์ 10 อย่างมารวมกันไว้ เช่น ธนาคารเมล็ดพันธุ์ ธนาคารเศษผ้า ธนาคารกระปุกออมสิน ธนาคารกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน ธนาคารดอกไม้ ธนาคารล็อตเตอรี่ เป็นต้น
            โดยให้บุคลากรใช้เวลา 10 นาทีก่อนกลับบ้าน ในการร่วมกิจกรรมการใช้ประโยชน์หรือบริจาคสิ่งของในธนาคารต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ในโครงการล้วนเป็นผลงานของบุคลากรทุกคน ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ให้มีความสุขในการทำงาน มีประสิทธิภาพในการทำงาน และมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ส่งผลต่อการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!