นครราชสีมา-วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย MOU โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

นครราชสีมา-วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย MOU โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

ภาพ-ข่าว:สุพรรณี ศรีสุนทร
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

              วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.สิริรัชนา เนาว์โสภา ผู้อำนวยการฯ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แนวใหม่ ด้านการจัดการเรียนรู้ สำหรับหลักสูตรลักษณะพิเศษ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ และธนาคารหน่วยกิตการศึกษา(Credit Bank) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย กับ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดย นายชัยวิรัตน์ ศุภผล ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา


ซึ่ง ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา เข้าร่วมพิธีและร่วมเป็นสักขีพยาน
และในการนี้ นายชูศักดิ์ สุดสายออ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ บรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เป็นการเพิ่มโอกาสทางศึกษา การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา การจัดการศึกษาระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ หรือ ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ร่วมกับ สถาบันการศึกษาภายนอก” ณ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!