สิงห์บุรี-นายกเหล่ากาชาด เยี่ยมและให้กำลังใจ ราษฎรที่พิการและยากไร้

สิงห์บุรี-นายกเหล่ากาชาด เยี่ยมและให้กำลังใจ ราษฎรที่พิการและยากไร้

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

                 วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายปรียุทธิ์ กังแฮ นายอำเภอบางระจัน กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย ปลัดอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ราษฎรที่พิการและยากไร้ในพื้นที่อำเภอบางระจัน จำนวน 2 ราย ดังนี้
                1.นางเพียง สวนดอกไม้ เป็นผู้พิการทางด้านสายตา มีอาการเส้นเอ็นกระตุกทำให้เดินไม่ได้สะดวก การเคลื่อนไหวทางร่างกาย ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 55/6 หมู่ที่ 1 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม แว่นสายตา จำนวน 2 ชุด และรถซิลแชร์ จำนวน 1 คัน  2.นางพิ้ง เพชรร้า อายุ 56 ปี พิการตาบอด อาศัยอยู่ไม่มีบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และน้ำดื่ม จำนวน 1 ชุด
                 ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยม และพบปะคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ และผู้นำชุมชนในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ตามที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ประสานให้เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือตามพัธกิจต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!