สิงห์บุรี-อบจ.ฯจัดกิจกรรมแต้มสีเมืองอินทร์ “Street Art” สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

สิงห์บุรี-อบจ.ฯจัดกิจกรรมแต้มสีเมืองอินทร์ “Street Art” สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

            นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลอินทร์บุรี จัดกิจกรรมภาพจิตรกรรมฝาผนัง Street Art สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแต้มสีเมืองอินทร์ ณ ศาลาพระอินทมุนี วัดโพธิ์ลังการ์ และบริเวณแนวเขื่อนกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
            โดยมี นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภออินทร์บุรี การท่องเที่ยวลพบุรี-สิงห์บุรี สมาชิกสภา อบจ.สิงห์บุรี ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนเป็นศิลปินอาสาสมัคร จำนวนกว่า 100 คน ร่วมแต้มสีเพื่อสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง Street Art ให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองรองในพื้นที่เทศบาลตำบลอินทร์บุรี รวมระยะทางประมาณ 1.88 กิโลเมตร
            โดยจะนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีสินค้าของดีเมืองอินทร์บุรีภาพความทรงจำของตำบลอินทร์บุรี ในอดีตเรื่องราวในปัจจุบันและอนาคตซึ่งภาพศิลปะเหล่านี้จะช่วยสื่อสารทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และวิถีความเป็นอยู่ผ่านภาพศิลปะช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลอินทร์บุรี ให้มีความสวยงามและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมเกิดการจับจ่ายใช้สอย กระตุ้นเศรษฐกิจและสามารถเชื่อมโยงไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสิงห์บุรี ได้อีกทางหนึ่งด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!