ร้อยเอ็ด-บรรยากาศการจัดกิจกรรม”เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์”งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ร้อยเอ็ด-บรรยากาศการจัดกิจกรรม”เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์”งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             บรรยากาศ วันแรก การจัดกิจกรรมรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ณ บริเวณพิธี โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน ทั้งชุด เดิน วิ่ง ปั่น ณ บริเวณพิธี โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 10.15 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ต ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณประกอบพิธี พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวร้อยเอ็ด ใส่เสื้อเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เวลา 12.45 น.ขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากจังหวัดกาฬสินธุ์ มาถึง ณ บริเวณพิธี โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์
             นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาพสินธุ์ ผู้ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ เดินขึ้นประจำจุดบนเวที นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาพสินธุ์ ผู้ส่งมอบธงฯ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาพสินธุ์ ผู้ส่งมอบธงฯ เชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ เข้าประจำจุดตั้งธง พร้อมทำความเคารพ และเดินทางกลับ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีฯ เดินขึ้นประจำจุดบนเวที ตรงหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก่นถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและกล่าวคำอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ   หลังจากนั้นประธานในพิธีฯ เชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ เชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 72 ธง ตามลำดับเข้าประจำจุดขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ
             เวลา 13.00 น.นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจากอำเภอจังหาร ประจำ ณ จุด START ประธานในพิธีฯ นำขบวนกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ เคลื่อนขบวนออกจากโรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร ไปตามทางหลวงหมายเลข 214 (ระยะทางประมาณ 1.6 กม.) ขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ มาถึงจุดพักที่ ณ บริเวณหน้าร้านเสาวนีย์เฟอร์นิเจอร์ อำเภอจังหาร จุดนี้ จะมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหาร อปท.และประชาชนจากอำเภอจังหาร ตั้งขบวนรอ
            หลังจากนั้นขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เคลื่อนขบวนมาตามเส้นทางที่กำหนด จนถึงจุดพักที่ 2 ณ บริเวณหน้าโรงแรมสาเกต (ระยะทางประมาณ 1.8 กม.) และเคลื่อนขบวนมาตามเส้นทางผ่านหน้าโรงเรียนวัดสระทอง (จุดนี้จะมีมวลชนจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ดมาตั้งขบวนรอรับ) และเคลื่อนขบวนต่อมาตามเส้นทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะหัวหน้าส่วนราชการ รอรับขบวนฯ ณ จุดร้านข้าวมันไก่(แยกเลี้ยวเข้าบึงพลาญชัย) ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำขบวนฯ เคลื่อนผ่านแยกหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ผ่านประตูสาเกตไปยังจุดเก็บธงฯ บริเวณลานหอโหวดชมเมือง
              นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี เดินขึ้นประจำจุดบนเวทีเบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วอัญเชิญธงฯ ขึ้นประจำจุดตั้งธงฯ พร้อมถวายความเคารพ ผู้อัญเชิญธงฯ จำนวน 72 ธง ขึ้นบนเวที (ชุดละ 12 คน (ฝั่งละ 6 คน) จนครบทั้งหมด 72 ธง จากนั้นประธานในพิธี ประจำจุดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
             ท้ายสุดมีการแสดงโครงการดนตรีจิตอาสาฯ จากมณฑลทหารบกที่ 27 ผู้ร่วมกิจกรรมรับชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย “สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ฉัตรแก้วคุ้มเกล้าชาวประชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ” จนถึงเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงค่ำ และวันที่สอง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณลานหอโหวดชมเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!