อำนาจเจริญ-จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

อำนาจเจริญ-จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

ภาพ-ข่าว/ทิพกร หวานอ่อน

                  วันนี้ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น. ณ วัดสระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ พระครูสิริสมาจารคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เพื่อแสดง ออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ อัยการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมในพิธี
                 “วันอานันทมหิดล ” ตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหา กรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้สร้างคุณูปการต่อวงการแพทย์และการศึกษา จึงถือเอาวันที่ 9 มิถุนายนของทุกๆ ปี เป็นวันอานันทมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอเนกอนันต์ที่สำคัญๆ ต่อการพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยะประเทศ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ด้านการแพทย์สมัยใหม่
                โดยครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมราชแพทยาลัย ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2489 พระองค์ได้มีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน โรงเรียนแพทย์แห่งที่ 2 ของประเทศไทย จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในปัจจุบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเมือง การปกครองและการทูตระหว่างประเทศ ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ครองราชย์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!