สิงห์บุรี-ประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมหัวหน้าได้ลงพื้นที่การเตรียมความพร้อมในการเลือก สว.

สิงห์บุรี-ประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมหัวหน้าได้ลงพื้นที่การเตรียมความพร้อมในการเลือก สว.

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

           วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะ เดินทางมาสังเกตการณ์การเตรียมความพร้อมในการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และตรวจติดตามการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ณ สถานที่เลือกระดับอำเภออำเภอเมืองสิงห์บุรี (หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี)
           โดยมีนายสมเกียรติ คงดี ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที่ 1 นายคณาธิป แสงโคตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี นายวิวัฒนากร ชัยยะ หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง นายวันชัย อุทาวงค์ ผู้อำนวยการคัดเลือกระดับอำเภอ นายคณิศร โพธิ์นิล ,นายประสงค์ สังข์ทอง,พันเอก นิวัติ บุญประดิษฐ์,นายไพโรจน์ ยวงอักษร,นายปรีชา พุตฉาย ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี พนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรีและเจ้าหน้าที่กรรมการการเลือกระดับอำเภออำเภอเมืองสิงห์บุรี ร่วมให้การต้อนรับ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!