ประจวบคีรีขันธ์-ยกระดับทักษะ”ไลน์แดนซ์”สู่มาตรฐานสากล มุ่งสู่การประกวดแข่งขันระดับประเทศ

ประจวบคีรีขันธ์-ยกระดับทักษะ”ไลน์แดนซ์”สู่มาตรฐานสากล มุ่งสู่การประกวดแข่งขันระดับประเทศ

ภาพ-ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ

            วันที่ 7 มิถุนายน 67 ที่สโมสรอ่าวมะนาวกองบิน 5 อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา สุขใจ ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมผู้นำเต้นไลน์แดนซ์ หลักสูตรขั้นพื้นฐาน(Line Dance Level) บาสโลป และไลน์รำ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งชมรมแอโรบิค & ไลน์แดนซ์ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์
            พร้อมด้วยเครือข่ายไลน์แดนซ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชมรมคลองวาฬชะชะช่า ชมรมพลังวาฬซู่ซ่า ทับสะแกไลน์แดนซ์ ชมรมแอโรบิคหอนาฬิกา และ ชมรมรักสุขภาพบ้านกรูดอำเภอบางสะพาน ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีผู้สนใจจากชมรมการเต้นออกกำลังกายจากจังหวัดต่างๆ เช่น ระยอง สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกว่า 70 คน
            ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.67 หน้าสโมสรอ่าวมะนาว กองบิน 5 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเต้นไลน์แดนซ์ บาสโลป และไลน์รำ อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล และเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี รวมไปถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเต้นไลน์แดนซ์ บาสโลปและไลน์รำซึ่งกันและกัน อีกทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำทักษะประสบการณ์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป แถมยังยกระดับสู่การประกวดแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศได้อีกด้วย
              นายปรีดา สุขใจ ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธาน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการเชิญวิทยากรระดับประเทศจากกรมพลศึกษามาบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้ และทักษะการเต้นไลน์แดนซ์อย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศได้ต่อไป ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีเครือข่ายคนรักสุขภาพในหลายจังหวัดเข้ามาร่วมพัฒนาทักษะจำนวน 3 วัน เพื่อนำทักษะความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสร้างเครือข่ายขยายในหมู่บ้านชุมชนของตนเองได้ ซึ่งชมรมการเต้นออกกำลังกายไลน์แดนซ์ (LINE Dance ) ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้จากหลากหลายอาชีพ และทุกช่วงวัย เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!