อุดรธานี-“หมอสมศักดิ์”รมว.สธ.ลงพื้นที่อุดรฯ เปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 8

อุดรธานี-“หมอสมศักดิ์”รมว.สธ.ลงพื้นที่อุดรฯ เปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 8

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

            เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 7 มิ.ย.67 ที่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสาขาเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสาขาเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และผู้ติดตาม นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในพื้นที่มีข้าราชการ สส. นักการเมืองท้องถิ่นมารอต้อนรับ
          อาทิ นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางเทียบจุฑา ขาวขำ สส.เพื่อไทย อุดรฯ นายวัชระพล ขาวขำ สส.เพื่อไทย อุดรฯ นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม ส.ส.เพื่อไทย อุดรฯ นายธีระชัย แสนแก้ว สส.เพื่อไทย อุดรฯ นายสุชัมบดี ขาวขำ รองนายก อบจ.อุดรธานี คณะผู้บริหารโรงพยาบาล หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมต้อนรับ
          นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้มีการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บูรณาการกับบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพให้ครบ 12 เขตสุขภาพจังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่ในเขตบริการสุขภาพที่ 8 เหมาะสมในการจัดบริการด้านการส่งเสริมป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแก่ผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษา วิจัย และพัฒนามาตรฐานด้านวิชาการและด้านการบริการ
          สำหรับ อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 2,170 ตารางเมตร เพื่อเปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รวมถึงคลินิกเฉพาะทาง การจ่ายยาสมุนไพรเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้และศึกษาวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!