อุดรธานี-อบจ.ฯจับมือ 13 หน่วยงาน พร้อมหาต้นทองอุไรสีแสด ปลูกงานพืชสวนโลก ปี 2569

อุดรธานี-อบจ.ฯจับมือ 13 หน่วยงาน พร้อมหาต้นทองอุไรสีแสด ปลูกงานพืชสวนโลก ปี 2569

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

           วันที่ 7 มิ.ย.67 ที่ โรงเรียนพันดอนวิทยา อบจ.อุดรธานี 4 อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี นายสมัคร บุญปก รอง นายก อบจ.อุดรฯ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งมอบต้นทองอุไรสีแสด มี นายนัฐพล เรืองเศรษฐี ส.อบจ. อ.กุมภวาปี เขต 1 นายณัฐภณ ทาปุ๋ย ส.อบจ. อ.กุมภวาปี เขต 2 นายบัญชา ปานเชียงวงศ์ ส.อบจ. อ.กุมภวาปี เขต 3 นางสุธาทิภย์ วัฒนกูล ส.อบจ. อ.เมือง เขต 7
นายยิ่งใหญ่ กองทอง ส.อบจ. อ.เมือง เขต 9
           นายสมัคร บุญปก รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า วัตถุประสงค์โครงการจัดซื้อต้นทองอุไรสีแสดเพื่อปลูกในการเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 ดังนี้ 1.เพื่อจัดหาต้นทองอุไรสีแสดให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน ร่วมบูรณาการปลูกในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 3. เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 4. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเมืองอุดรธานีในด้านพืชพรรณสวยงาม ให้สอดคล้องกับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก
          สำหรับหน่วยงานที่ต้องดำเนินการปลูกต้นทองอุไรสีแสดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 1. อำเภอเมืองอุดรธานี 2. อำเภอโนนสะอาด 3. อำเภอกุมภวาปี 4. อำเภอหนองวัวซอ 5. อำเภอกุดจับ 6. อำเภอหนองแสง 7. อำเภอหนองหาน 8. อำเภอเพ็ญ 9. อำเภอบ้านผือ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างหน่วยงานร่วมบูรณาการ จำนวน 13 หน่วยงาน ดังนี้
           1.แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 กรมทางหลวง 2.เทศบาลตำบลนาข่า 3.เทศบาลตำบลหนองบัว 4.องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า 5.องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น 6.องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว 7.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 8.เทศบาลนครอุดรธานี 9.เทศบาลตำบลหนองไผ่ 10.เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ 11.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสูง 12.เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง และ 13.เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!