อุดรธานี-ม.ราชภัฏฯอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

อุดรธานี-ม.ราชภัฏฯอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ / ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์

           วันที่ 7 มิ.ย.67 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 17 ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวในพิธีเปิดโครงการ “อบรมขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดอุดรธานี” ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557
            ปัจจุบันได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหลักมาอย่างต่อเนื่อง คือ การสนับสนุนและประสานงานด้านการสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการหรือการประชุมกลุ่มสมาชิกเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของข้อมูลสารสนเทศ ประเมินร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โครงการ อพ.สธ. ในการ พิจารณาสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ป้ายเกียรติบัตรขั้นที่ 1 และป้ายเกียรติบัตรขั้นที่
            วันนี้ มีโรงเรียนในเขตจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมการอบรมจำนวน 69 โรงเรียน รวม 120 คน ซึ่งจะได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และสามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจจากการอบรมในครั้งนี้ไปสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หรือขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนป้ายเกียรติบัตรตามแต่ความพร้อมของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา คือ ป้ายเกียรติบัตรขั้นที่ 1 และป้ายเกียรติบัตรขั้นที่ 2

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!