อยุธยา-กาชาดกรุงเก่าเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้สูงอายุ อำเภอภาชี จำนวน 4 ราย

อยุธยา-กาชาดกรุงเก่าเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้สูงอายุ อำเภอภาชี จำนวน 4 ราย

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

            เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายอำเภอภาชี/นายกกิ่งกาชาดอำเภอภาชี ผู้แทน พมจ.พระนครศรีอยุธยา สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายปกครองอำเภอภาชี ตำรวจ สาธารณสุขอำเภอภาชี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จิตอาสา และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย ดังนี้
            1. นางสาวคนึงนิตย์ อินทรประเสริฐ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68/6 ม.6 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ยากไร้ และพิการทางสติปัญญา อาศัยอยู่กับบุตรสาว อายุ 28 ปี มีความพิการทางสติปัญญาเช่นเดียวกัน รายได้มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดำรงชีวิตด้วยความยากลำบาก และสภาพบ้านมีความชำรุดทรุดโทรม
            2.นางถุงเงิน คุ้มบัว อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17 ม.5 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้ยากไร้ อาศัยอยู่กับหลานชาย และสภาพบ้านมีความชำรุดทรุดโทรมไม่ปลอดภัยแก่การดำรงชีวิตตามโครงการ “ซ่อม สร้างสุข“ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
            3. นางสงวน พระยาน้อย อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 15 ม.5 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สูงอายุยากไร้ อาศัยอยู่คนเดียว รายได้มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ4. นายอำนวย หนูทองพึ่ง อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 33/1 ม.4 ต.ไผ่ล้อม อ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่กับอา ซึ่งพิการขาทั้งสองข้างแต่กำเนิด รายได้มาจากเบี้ยคนพิการและค้าขาย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานอื่นๆ ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!