อยุธยา-พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชินีฯ

อยุธยา-พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมราชินีฯ

ภาพ-ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

“วัดตะโก”จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

          เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ที่อนุสรณ์สถานหลวงพ่อรวยองค์ใหญ่ วัดตะโก ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี ขังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอภาชี เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม พร้อมด้วย พระครูสุวัฒนเถระคุณ รองเจ้าคณะอำเถอภาชี เจ้าอาวาสวัดตะโก ร่วมกันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสน่ห์ กลั่นกล้า ปลัดอาวุโสอำเภอภาชี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พสกนิกรชาวอำเภอภาชี ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษา 3 มิถุนายน 2567
           ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิ คุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการส่งเสริมให้พระพุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมและพิธีกรรมที่ดีงามเป็นการร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดอย่างยั่งยืนชั่วรุ่นลูกรุ่นหลานให้คงอยู่คู่ประเทศสืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!