อยุธยา-มทร.สุวรรณภูมิ โชว์ผลงานบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ที่อยุธยาซิตี้พาร์ค

อยุธยา-มทร.สุวรรณภูมิ โชว์ผลงานบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ที่อยุธยาซิตี้พาร์ค

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

            เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ที่บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์อาหารสู่ การรับรองมาตรฐานของวิสาหกิจชุมชนเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 1 “Taste of Innovation”
            โดยมี ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้แทนสถานประกอบการ พร้อมด้วยเหล่าบัณฑิตที่จบหลักสูตรรุ่นที่ 1 ร่วมเปิดงาน
             กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสาวนาให้ความรู้หลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดแสดงสินค้า On the job training การนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการสาธิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารจากผู้ประกอบการ โครงการฯ กว่า 20 รายการ อาทิ ขนมเยลลี่เจลาติน ผสมน้ำมะขามป้อม 20%, สฝสแน๊คข้าวเหนียวผสมเนื้อขนุนอบกรอบ, เครื่องดื่มน้ำมะม่วงโซดาผสมคาเวียร์มะม่วง, ผงโรยข้าว, ขนมเยลลี่ผสมน้ำนมข้าวทับทิมชุมแพ 20% , กระยาสารทแคนเบอร์รี่, ไส้กรอกเยอรมัน, ปลาทอดกรอบปรุงรส เป็นต้น ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!