นครปฐม-จัดพิธีรับพระราชทานผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมฯ

นครปฐม-จัดพิธีรับพระราชทานผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมฯ

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
             วันที่ 1 มิถุนายน 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพิธีมอบเข็มหัวหน้านักเรียน ประจำปี 2567 ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
              ในการนี้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานพระบรมรูป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากนั้น องคมนตรี เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ในวาระครบ 60 ปี พระราชทานกำเนิด โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมอบเข็มหัวหน้านักเรียน ประจำปี 2567 ณ หอประชุมอาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร คณะครู ศิษย์เก่า ตลอดจนนักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมพิธีในครั้งนี้
              นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กล่าวว่า โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันการศึกษาที่สืบต่อพระบรมราชปณิธานจากโรงเรียนราชวิทยาลัย ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ก่อตั้งเมื่อปี 2440 และได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้กับโรงเรียนจวบจนถึงปี 2469 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ยกโรงเรียนราชวิทยาลัยไปรวมกับโรงเรียนมหาดเล็กหลวง บทบาทของโรงเรียนราชวิทยาลัยจึงได้ยุติลง ลุถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวิทยาลัย ได้มีดำริขอพระราชทานจัดตั้งโรงเรียนราชวิทยาลัยขึ้นอีกครั้ง เพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้น ซึ่งได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย และให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. เป็นตราประจำโรงเรียนฯ ทรงรับโรงเรียนแห่งนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2507 กับทั้งพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณนานัปการ แก่โรงเรียนมาโดยลำดับ ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนแห่งนี้ นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง วัฒนาสถาพรตราบถึงปัจจุบัน
                127 ปี แห่งปฐมกำเนิดโรงเรียน สู่ 60 ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ ทางโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทั้ง 3 พระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแก่โรงเรียน อีกทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ในวาระครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิด ตลอดจนเพื่อระดมทรัพยากรในด้านต่างๆ สนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ สืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!