นครสวรรค์-“รับน้องรถไฟ 67″ม.เชียงใหม่ มีศิษย์เก่าหลายสถาบันร่วมส่งและให้กำลังใจกันอย่างพร้อมเพียง

นครสวรรค์-“รับน้องรถไฟ 67″ม.เชียงใหม่ มีศิษย์เก่าหลายสถาบันร่วมส่งและให้กำลังใจกันอย่างพร้อมเพียง

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ สถานีรถไฟนครสวรรค์ มีกิจกรรม “รับน้องรถไฟ” ประจำปี 2567 ของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร ชัยนาทและอุทัยธานีเพื่อร่วมส่งและให้กำลังใจ “ลูกช้างเชือกใหม่” นักศึกษาใหม่ที่สอบเข้าไปศึกษาต่อได้สำเร็จ โดยมี ทันตแพทย์พัชราวลัย จิวสืบพงษ์ นายกสมาคมฯและคณะกรรมการร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรม
           สำหรับสมาคมและชมรมของมหาวิทยาลัยหลักหลายแห่งของจังหวัดนครสวรรค์ร่วมงาน ประกอบด้วย นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ พ.ต.อ.เติมพร โชติวรรณ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์และคณะ นายเฉลิม รอดหลง ตัวแทนชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ ดร.จิรนันท์ กมลสินธุ์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและคณะ นายปิยะชาติ อ้นสุวรรณ์ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
         นอกจากนี้ยังมีตัวแทนศิษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยา ลัยมหิดลและอื่นๆ อีกทั้งมีนพ.ถนอม จิวสืบพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทย์ศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์และ ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตลอดจนผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ที่ร่วมมาส่งกันอย่างเนืองแน่นเต็มสถานี
         กิจกรรมรับน้องในครั้งนี้ มีรุ่นพี่ของคณะต่าง ๆ มาร่วมส่งและให้กำลังใจคล้องพวงมาลัยด้วยความยินดี มีกิจกรรมเลี้ยงอาหารนักศึกษาใหม่ การแสดงของวงโยธวาฑิตโรงเรียนนครสวรรค์และการแสดงของเสือไหหนำ การบูมของรุ่นพี่และ การโบกธงของสถาบัน

         ท้ายที่สุดทันตแพทย์หญิงพัชราวลัย จิวสืบพงษ์ นายกสมาคม นักศึกษาเก่ามหาลัยเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณผู้แทนสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือมาร่วม ส่งลูกหลานชาวนครสวรรค์ ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้ ตลอดจน คณะกรรมการทุกท่าน ท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน วงโยธวาฑิต เสือไหหนำ และที่สำคัญคือ นายสถานีรถไฟนครสวรรค์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวก ทั้งอาคารสถานที่และการให้บริการทุกด้านเป็นอย่างดีไว้ ณโอกาสนี้”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!