นครปฐม-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์

นครปฐม-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

         คณะสงฆ์หนกลาง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
         เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง นำคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง พร้อมด้วย พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ ลานพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณ ฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการนี้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมปฏิบัติงานพิธี พร้อมด้วยพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธี รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,000 รูป/คน
          การจัดพิธีในครั้งนี้ มหาเถรสมาคม เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และเจ้าคณะใหญ่หนใต้ กำหนดวันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567
         นวัคคหายุสมธัมม์ (อ่านว่า นะ-วัก-คะ-หา-ยุ-สะ-มะ-ทำ) แปลว่า ธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์เก้าหรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ ปกติจะนิยมสวดในการทำบุญอายุตามหลักทางโหรา ศาสตร์ แต่นัยสำคัญ หากแต่เป็นการสอดแทรกหลักธรรมอยู่ภายใน มุ่งหวังการนำไปปฏิบัติมากกว่า เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสฺสเทว) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปฐมเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ที่รวบรวมพระธรรมต่างๆในหลายพระสูตร อันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทย
          โดยทรงนิพนธ์บทขัดตำนานสำหรับพระธรรมบทนั้นด้วย เมื่อคราวบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษาครบ 50 ปี ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาบำราบปรปักษ์ เมื่อปี 2412 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) นวัคคหายุสมธัมม์ ที่ทรงนิพนธ์ขึ้นใหม่นี้ ใช้เจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา โดยให้โหรบูชาเชิญเทวดานพเคราะห์มาฟังสวดพระพุทธมนต์ทีละองค์ และให้พระสงฆ์ สวดพระธรรมสำหรับเทวดาองค์นั้น สวดสลับกันไปกับโหรบูชา มีข้อความเป็นภาษาบาลี เมื่อแปลแล้วจะได้หัวข้อธรรม ในเนื้อหาและข้อธรรมส่วนใหญ่ในบทเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ มุ่งเน้นคุณธรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ควรประพฤติให้เกิดมีในตน และชักนำให้บุคคลเข้าสู่เขตบุญพุทธศาสนา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!