นครสวรรค์-นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์..บูมสุด..กวาดที่นั่งมหาวิทยาลัย 828 ที่นั่ง ดังไปทั่วประเทศ..!!!!

นครสวรรค์-นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์..บูมสุด..กวาดที่นั่งมหาวิทยาลัย 828 ที่นั่ง ดังไปทั่วประเทศ..!!!!

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

               นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ตนเองได้รับรายงาน จากนางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ ว่าทางกลุ่มบริหารวิชาการได้สรุปผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ของนักเรียนชั้น ม. 6 มีการศึกษา 2566 จากระบบ การคัดเลือกแบบ Tcas รอบที่ 3 ผลปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยตามคณะต่างๆ ดังนี้ คือ คณะเกษตร/อุตฯเกษตร/วนศาสตร์/ประมง 18 คน ,คณะทันตแพทย์ศาสตร์ 23 คน ,คณะทัศนมาตรศาสตร์ 2 คน ,คณะเทคนิคการแพทย์/สหเวชฯ/วิทย์ฯ แพทย์ 67 คน ,ดุริยางค์ 1 คน ,คณะนิติศาสตร์ 54 คน ,
คณะนิเทศฯ/สื่อสารฯ/วารสาร/สารสนเทศ/เทคโนโลยี 20 คน , คณะบริหารฯ/ท่องเที่ยว/ธุรกิจ การบิน/การบินพลเรือน 37 คน ,คณะบัญชีโลจิสติก 24 คน ,
             คณะพยาบาลศาสตร์ 17 คน , คณะแพทย์แผนจีน/ไทย 7 คน , คณะแพทยศาสตร์ 65 คน ,คณะเภสัชศาสตร์ 34 คน ,คณะมนุษย์/สังคม/อักษร/ศิลปศาสตร์/โบราณคดี 80 คน ,คณะรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ 22 คน ,คณะวิจิตรศิลป์/ศิลป/ออกแบบ/ภาพยนต์/ดิจิทอลมีเดีย 15 คน , คณะวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 113 คน ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ 116 คน ,คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ 51 คน คณะเศรษฐศาสตร์ 20 คน ,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 คน ,คณะสัตวแพทย์ศาสตร์/เทคนิคสัตวแพทย์ 14 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ 12 คน ศึกษาต่อต่างประเทศ/ทหาร ตำรวจ 7 คน รวมยอดทั้งสิ้นได้ 828 ที่นั่ง
           “นับว่า นักเรียนของโรงเรียนนครสวรรค์ชั้นม. 6 ในปีนี้ สามารถสอบคัดเลือกเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เป็นจำนวนมากที่สุดอีกปีหนึ่ง เพราะว่าจำนวนนักเรียนชั้นม. 6 มีประมาณ 550 คน แต่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้มากถึง 828 ที่นั่ง แสดงว่ามีหลายคนที่สอบได้มากกว่า 1 ที่นั่ง นับเป็นผลงานทางวิชาการที่ยอดเยี่ยม และเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชาวจังหวัดนครสวรรค์ทุกคน รวมทั้งขอแสดงความยินดี กับนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนที่ประสบความสำเร็จในครั้งนี้” นายชาญชัย กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!