อุดรธานี-จัดกิจกรรม Big Cleaning Day”รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส.

อุดรธานี-จัดกิจกรรม Big Cleaning Day”รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส.

“วัดสวยด้วยความสุข” และ “การสร้างวัดในใจคน”

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

             วันที่ 31 พ.ค.67 ที่ วัดทิพยรัฐนิมิตร จ.อุดรธานี นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในกิจกรรม รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส. (Big Cleaning Day) ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2567) ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ.2567
             โดยมี นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ,พ.ต.อ.อารี สินธุรา รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ,นายนิทัศน์ น้อยจันอัด รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ,หัวหน้าส่วนราชการ , องค์กรภาคีความร่วมมือ (7 ภาคีเครือข่าย) และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรม
              โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการนำแนวคิดของ 5 ส. ประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของวัดและชุมชน เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่ทางจิตใจและปัญญา และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมไทย ตื่นตัวเรื่องการช่วยเหลือสังคม การมีจิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อทำให้เกิดสังคมสุขภาวะ และความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสำคัญ “วัดสวยด้วยความสุข” และ “การสร้างวัดในใจคน”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!