อุดรธานี-เร่งแก้ปัญหาคนพิการ 4.9 หมื่นคน เป็นหนี้ 119 ล้านบาท ปีนี้พิการเพิ่มอีก 449 คน

อุดรธานี-เร่งแก้ปัญหาคนพิการ 4.9 หมื่นคน เป็นหนี้ 119 ล้านบาท ปีนี้พิการเพิ่มอีก 449 คน

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

         ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุดรธานี ออกบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 49,945 คน พิการรายใหม่ จำนวน 449 คน เป็นลูกหนี้ 2,723 คน เงินต้น 119,751,240 บาท จึงพิจารณาขออนุมัติยกเลิกคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ โดยจะพิจารณาช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิต
         ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี มีการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 5/2567 โดยนางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นั่งเป็นประธานการประชุม มีนายกองตรี รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม
            ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุดรธานี แจ้งถึงการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 จำนวน 49,945 คน เป็นชายจำนวน 27,218 คน เป็นหญิงจำนวน 22,727 คน และคนพิการที่จดทะเบียนคนพิการรายใหม่ จำนวน 449 คน การจัดทำสัญญาและจ่ายเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุดรธานี จำนวน 48 ราย เป็นเงินจำนวน 3,070,000 บาท โดยสถานะหนี้ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดอุดรธานี ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 จำนวนลูกหนี้ 2,723 คน เงินต้น 119,751,240 บาท ยอดชำระ 54,980,536 บาท คงเหลือ 64,770,704 บาท
          และได้หารือพิจารณาขออนุมัติยกเลิกคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่องจากผู้ยื่นคำร้องไม่มีความประสงค์จะยื่นกู้เพื่อประกอบอาชีพแล้ว การอนุมัติคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน 51 ราย เป็นเงิน 3,090,000 บาท อนุมัติโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 จำนวน 988,300 บาท อนุมัติโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 อนุมัติโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 39,680 บาทและมีการอนุมัติโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนตามกรอบวงเงินโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 288,121 บาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!