ร้อยเอ็ด-มอบขาเทียมพระราชทานฯ

ร้อยเอ็ด-มอบขาเทียมพระราชทานฯ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีมอบขาเทียมพระราชทาน โครงการออกหน่วยทำขาเทียม พระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 168 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
            โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ นายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด สโมสรโรตารีจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ช่างทำขาเทียม จากมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี
          ร้อยเอก นายแพทย์ภูรีวรรธน์ โชคเกิด รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวว่า การมอบขาเทียมพระราชทาน ของโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 168 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดในจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ใกล้เคียงทุกเชื้อชาติ และศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
          โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้เริ่มสำรวจและคัดกรองคนพิการเข้ารับบริการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 และมูลนิธิฯ ได้เริ่มดำเนินการตรวจและทำขาเทียมให้คนพิการเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 และทำขาเทียมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 มีรายละเอียดคนพิการมารับบริการทำขาเทียม แบ่งเป็นคนพิการขาขาดเข้ารับบริการทำยาเทียม จำนวน 120 คน โดยคนพิการที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้ว จำนวน 110 คน และยังไม่เคยได้รับ จำนวน 10 คน
          ในครั้งนี้ มีคนพิการที่สภาพตอขาไม่พร้อมต่อการทำเทียม จำนวน 16 คน ซึ่งข้อมูลบริการทำขาเทียมใหม่แก่คนพิการ จำนวน 104 คน มีจำนวนขาเทียมทั้งสิ้น 107 ขา ได้แก่ ขาเทียมระดับข้อเท้า 2 ขา ขาเทียมระดับใต้เข่า ประเภทสวยงาม 70 ขา ประเภทขาเกษตร 4 ขา ขาเทียมระดับข้อเข่า 7 ขา ขาเทียมระดับเหนือเข่า 24 ขา โดยมีสาเหตุของการถูกตัดขา ดังนี้ สาเหตุทางการแพทย์ ร้อยละ 47.5 อุบัติเหตุจราจร ร้อยละ 37.5 อุบัติเหตุอื่นๆ ร้อยละ 10.8 เหยียบกับระเบิด ร้อยละ 2.6 และพิการแต่กำเนิด ร้อยละ 1.6
          ร้อยเอก นายแพทย์ภูรีวรรธน์ฯ กล่าวอีกว่า มูลนิธิๆ ได้ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ขาเทียม การวิเคราะห์และแนวทางแก้ปัญหา การติดตามผลและประเมินผลการใช้ขาเทียม สำหรับแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักกายอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2567 โดยมี ผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 25 คน และยังได้ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุนวิทยากรอบรมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ และมีคนพิการเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 26 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!