“นายเจือ ราชสีห์”ขอแสดงความยินดีกับชาวสงขลา..รับมอบหัวรถจักร..

“นายเจือ ราชสีห์”ขอแสดงความยินดีกับชาวสงขลา..รับมอบหัวรถจักร..

ภาพ-ข่าว:นายหัวไทร

             “นายเจือ ราชสีห์” ขอแสดงความยินดีกับชาวสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในเขตเทศบาลนครสงขลา ที่ได้รับมอบหัวรถจักรและพัสดุประกอบ ตาม “โครงการอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา จากการรถไฟแห่งประเทศไทย”
              ในปี พ.ศ.2563 ซึ่งในขณะนั้น นายเจือ ราชสีห์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา โดยโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างจังหวัดสงขลา การรถไฟแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมและเทศบาลนครสงขลา ที่จะร่วมกันพัฒนาสถานีรถไฟสงขลาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟ ฟื้นฟูชานชาลาและซ่อมแซมรางรถไฟ นำหัวรถจักรและโบกี้รถไฟมาจัดแสดงเพื่อสร้างบรรยากาศของสถานีรถไฟสงขลาเดิม มีการพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านพักรถไฟ เพื่อจัดทำเป็นสวนรถไฟสงขลา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อประโยชน์ของชาวสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง
              โครงการนี้สืบเนื่องจากเมื่อต้นปี พ.ศ.2563 คณะผู้บริหารเทศมนตรีนครสงขลา(ในขณะนั้น) ได้ปรึกษาร่วมกับนายถาวร เสนเนียม ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อขอความอนุเคราะห์ กรณีเทศบาลนครสงขลาต้องการจะทำโครงการอนุรักษ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา และได้มีการประชุมหารือเพื่อให้โครงการบรรลุผลในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 โดยมีนายเจือ ราชสีห์ ซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม(นายถาวร เสนเนียม) และตัวแทนฝ่ายเทศบาลนครสงขลา ประกอบด้วย นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรี นายพิษณุ เจริญเนตรกุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ร่วมกับฝ่ายคณะของรักษาการผู้ว่าการรถไฟ จนได้ข้อสรุปว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ฯ แล้วการรถไฟจะเร่งพิจารณาตรวจพัสดุ และทำเรื่องเข้าที่ประชุมบอร์ดการรถไฟ เพื่อให้บรรลุผลตามคำขอต่อไป

              กระทั่ง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จึงได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ซึ่งมีพัสดุที่ขอ ดังนี้ 1.หัวรถจักรรถไฟ ตู้สินค้า ตู้โดยสาร โบกี้ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 2.รางเหล็ก ความยาว ๖๒ เมตร
3.ไม้หมอนคอนกรีตทู บล็อก จำนวน 245 ท่อน พร้อมเครื่องยึดเหนียวครบชุด 4.อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
              ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 การรถไฟได้นำเรื่องดังกล่าว เข้าที่ประชุมบอร์ดพิจารณาเพื่อขอมติของบอร์ดการรถไฟที่จะอนุญาตตามคำร้องขอ ผลปรากฎว่าที่ประชุมได้อนุมัติตามขอ และทางเทศบาลนครสงขลาได้บรรจุงบประมาณปี 2564 ไว้เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสร้างบรรยากาศของสถานีรถไฟเดิม และคงการอนุรักษ์ไว้ต่อไป

             จนกระทั้งเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2567 ที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เคลื่อนย้ายหัวรถจักรรถไฟ ตู้สินค้า ตู้โดยสาร โบกี้ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และพัสดุต่างๆมายังสถานีรถไฟสงขลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมขอขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่าน และขอแสดงความยินดีกับจังหวัดสงขลาและเทศบาลนครสงขลา ตลอดถึงพี่น้องชาวสงขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในเขตเทศบาลนครสงขลาทุกคน ที่จะมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสถานีรถไฟสงขลา ในอนาคตอันใกล้นี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!