ชุมพร-เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันฯ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เนื่องจากราคาปาล์มตกต่ำ

ชุมพร-เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันฯ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เนื่องจากราคาปาล์มตกต่ำ

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดชุมพร

             วันนี้ (30 พ.ค. 67) เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชุมพร รวมตัวบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร เดินทางมายื่นหนังสือถึง นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร เนื่องจากราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเดือดร้อน จึงรวมตัวกันมายื่นหนังสือที่จังหวัด ซึ่งในการยื่นหนังสือฉบับดังกล่าว ทางเครือข่ายเกษตรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
            โดยนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เป็นผู้รับมอบ เพื่อจะนำเสนอหนังสือดังกล่าวถึงรัฐบาลต่อไป พร้อมกับได้พูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ก่อนที่จะแยกย้ายกลับ
           นายกฤษฏ์ แก้วรักษ์ ตัวแทนเครือข่ายเกษตรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดชุมพร ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จากกรณีราคา ผลปาล์มดิบตกต่ำ เกษตรกรขายปาล์มดิบได้ในราคากิโลกรัมละ 3.00 – 3.60 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรที่กิโลกรัมละ 4 บาท ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องเกษตรกรและสมาชิกในครอบครัว เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจังหวัดชุมพร
            จึงขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ดังนี้ ให้รัฐบาลประกันราคาผลปาล์มดิบของเกษตรกรในราคาไม่ต่ำกว่า 6 บาท พร้อมกับให้รัฐบาลเร่งรัดออก พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน โดยขอให้รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ได้แจ้งให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมัน จังหวัดชุมพร
            ด้วยปัจจุบันผลผลิตปาล์มน้ำมันมีปริมาณออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกรและลานเทที่หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเริ่มเกิดการชะลอตัว ประกอบกับอัตราสกัดน้ำมันปาล์มเฉลี่ยปรับลดลงต่ำกว่า 18% ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นมา ในการนี้เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาหลังราคาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมการค้าภายในได้จัดประชุมหารือ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับส่วนราชการ ผู้แทนเกษตรกร ผู้ประกอบการลานเท และผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่แหล่งผลิตปาล์มน้ำมัน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมัน
             โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ดังนี้ 1.ให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแจ้งข้อมูลการผลิต การจำหน่าย ข้อมูลปริมาณรถบรรทุกติดคิว ต่อกรมการค้าภายในเป็นรายวัน และแจ้งแผนการปิดซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่อกรมการค้าภายใน โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องปิดซ่อมบำรุงฉุกเฉินขอให้แจ้งทันทีเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป 2. การปรับราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันให้มีราคาสูงขึ้น โดยรับซื้อในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4.50 บาท และหากผลผลิตสุกเต็มที่มีคุณภาพดี ให้ปรับราคาเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับอัตราสกัดน้ำมันปาล์ม ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการลงพื้นที่ กำกับดูแลและติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกรต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!