ลพบุรี-“ทหารรบพิเศษ”เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ

ลพบุรี-“ทหารรบพิเศษ”เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบก ตรวจความพร้อมและประเมินผล หน่วยบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ที่ จ.ลพบุรี

            พลโท อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบก พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจติดตามความพร้อม และประเมินผลหน่วยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกประจำปี 2567 ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ณ สนามสีหราชเดช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี
          โดยมี พล.ต. เสด็จ อาคะจักร เสนาธิการหน่วยบัญชากาการสงครามพิเศษ นำคณะตรวจความพร้อม และรับชมการสาธิตการปฏิบัติต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมและการสาธิตการช่วยเหลือประชาชน ของกองร้อนบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อาทิ ความพร้อมด้านกำลังพล เครื่องแต่งกายและยุทโธปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชน การติดต่อสื่อสาร การสาธิตการบรรทุกเรือท้องแบน และการสาธิตการบรรทุกบนยานพาหนะ                      ทั้งนี้ หน่วยยังได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว ชุดมวลชลสัมพันธ์ เพื่อความอ่อนตัวในการปฏิบัติงานที่มีความจะเป็นในแต่ละภารกิจและสถานการณ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่กำลังมาถึงนี้ ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะด้านบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยการใช้ยุทโธปกรณ์คุ้มค่า และบูรณการร่วมกับทุกภาคส่วน ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก
            โดยหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบก ได้เน้นย้ำให้กำลังพลของหน่วย บูรณาการ ฝึกซ้อมและปฏิบัติงานร่วมกัน กับส่วนราชการ จังหวัด อำเภอ เทศบาล อบต.และมูลนิธิกู้ภัยฯลฯ เพื่อให้เกิดความชำนาญและลดความสูญเสีย ให้กับผู้ประสบภัย ทั้งทรัพย์สินและร่างกาย ร่วมทั้งกำชับให้กำลังพลที่ออกไปช่วยเหลือประชาชนให้ระมัดระวังอุบัติเหตุต่าง เช่นสัตว์มีพิษ และอันตรายจากไฟดูด เพื่อให้สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย และข้อห่วงใยของผู้บัญชาการทหารบกอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!