ร้อยเอ็ด-จัดพิธีรับมอบอาคารวิมลบุญโกศลประชาร่วมใจ โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) อำเภอเชียงขวัญ

ร้อยเอ็ด-จัดพิธีรับมอบอาคารวิมลบุญโกศลประชาร่วมใจ โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) อำเภอเชียงขวัญ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) บ้านดงบัง ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมรับมอบอาคารวิมลบุญโกศลประชาร่วมใจ โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) ในความอุปถัมภ์ของพระครูวิมล บุญโกศล เจ้าอาวาสวัดวิมลนิวาส อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธี
            นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอสพป ร้อนเอ็ดเขต 1 กล่าวว่า อาคารวิมลบุญโกศลประชาร่วมใจ ได้รับงบประมาณมาจากการจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สิบเอกจักกรินทร์ จุลสม ร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน และ ประชาชนผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น 900,074.39 บาท (เก้าแสนเจ็ดสิบสี่บาทสามสิบเก้าสตางค์) และได้รับความเมตตาอุปถัมถ์จากท่านพระ ครูวิมลบุญโกศล เป็นจำนวนเงิน 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาท) ก่อสร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมนักเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนในโอกาสต่างๆ
             อาคารวิมลบุญโกศลประชาร่วมใจ เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อ เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 แล้วเสร็จเมื่อ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 งบประมาณการก่อสร้าง 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท) ตัวอาคารมีความกว้าง 12 เมตร ความยาว 32 เมตร ความสูง 7 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย 253 ตารางเมตรและก่อสร้างเพิ่มเติมบริเวณโดยรอบอาคารอีก 96 ตารางเมตร รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 480 ตารางเมตร กิจกรรมในครั้งนี้มูลนิธิวิมลบุญโกศลยังได้ มอบทุนการศึกษานักเรียน เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 32 ทุน มอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จำนวน 72 ชุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!