หนองคาย-11-0 เสียงท่วมท้น มติ รวม ทต.โพนพิสัย กับ อบต.จุมพล สู่ ” เทศบาลเมืองโพนพิสัย “

หนองคาย-11-0 เสียงท่วมท้น มติ รวม ทต.โพนพิสัย กับ อบต.จุมพล สู่ ” เทศบาลเมืองโพนพิสัย “

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ 

              นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย เสนอญัตติ ให้สภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ลงมติ การรวมเทศบาลตำบลโพนพิสัย กับ องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล เพื่อยกฐานะเป็น เทศบาลเมืองโพนพิสัย ผ่านฉลุย 11 เสียงท่วมท้น ไม่มีผู้คัดค้าน ถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์จังหวัดหนองคาย
              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 29 พ.ค.67 ที่ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเปลี่ยนแปลงของชาวเมืองโพนพิสัย ที่จะมีการจัดตั้งเทศบาลที่ใหญ่ขึ้น พื้นที่การพัฒนาบริหารกว้างขึ้น จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่จะเพิ่มขึ้นจากเดิมตามไปด้วย เนื่องจากจะต้องเปลี่ยนฐานะ จากเทศบาลตำบลโพนพิสัย ไปสู่การเป็นเทศบาลเมืองโพนพิสัย
              ในการประชุมครั้งนี้ นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย เสนอญัตติ ต่อประธานสภา ฯ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ลงมติ การรวมเทศบาลตำบลโพนพิสัย กับ องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล เพื่อยกฐานะเป็น เทศบาลเมืองโพนพิสัย โดยจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นชอบ 11 – 0 มติเอกฉันท์ ในญัตติ การรวมเทศบาลตำบลโพนพิสัย กับองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล เข้าด้วยกันเพื่อเปลี่ยนหรือยกฐานะเป็น ” เทศบาลเมืองโพนพิสัย ”
             นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย เปิดเผยว่า “ถือเป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย นัดประวัติศาสตร์ ที่สมควรต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ของจังหวัดหนองคาย และอำเภอโพนพิสัย เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รับรู้ ถึงการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงของฝ่ายบริหารที่ต้องการให้เมืองโพนพิสัยเจริญก้าวหน้า ให้สมกับการเป็นเมืองเอก สามเมืองหลักของจังหวัดหนองคาย คือ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ และ เทศบาลเมืองโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย ในอนาคต
              นายแพทย์สรร สุนทรธนากุล นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ยังได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบในญัตติ ครั้งนี้กันอย่างท่วมท้น และทุกคนที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ ที่ต่อไปจะมีการเปลี่ยนแปลงฐานะ สู่การเป็น ” เทศบาลเมืองโพนพิสัย ” ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!